udt

Pomagamy w przygotowaniu wózków widłowych do obioru UDT

Zajmujemy się przygotowaniem wózka widłowego do badania UDT, łącznie z wszystkimi formalnościami związanymi z kontaktem z Urzędem Dozoru Technicznego.

Urządzenia podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane tylko po przeprowadzeniu badania przez inspektora i wydaniu pozytywnej decyzji o stanie technicznym urządzenia.

Aby przystąpić do badania UDT konieczne jest:

  • sprawdzenie stanu technicznego wózka widłowego
  • ważny przegląd konserwacyjny wózka widłowego (wykonany przez technika z uprawnieniami do konserwacji)
  • DTR – dokumentacja techniczno ruchowa (instrukcja obsługi wózka widłowego wraz ze schematami instalacji elektrycznej i hydraulicznej)
  • specyfikacja techniczna osprzętu dodatkowego (o ile występuje)
  • wniosek o przeprowadzenie badania technicznego UDT

Wózki widłowe (wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. nr 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 28, poz. 240), od dnia 18 sierpnia 2003 r. podlegają dozorowi technicznemu.